Simponi

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Simponi  

Hva er Simponi

Simponi er en ny behandling for pasienter med uttalt psoriasis som ikke har respondert på metotreksat tabletter. Det inneholder virkestoffet Golimumab.

 

Hvordan tas Simponi

Behandlingen gis som injeksjon en gang i måneden. Effekt vurderes fortløpende av hudlege
 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo