Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Stelara sprøyter


Tradisjonell behandling av sykdommen består av kremer, lysbehandling og medikamenter som hemmer immunforsvaret. De senere år er det kommet flere nye såkalte biologiske legemidler til behandling av denne sykdommen. Disse legemidlene vurderes brukt hos de som er hardest rammet med psoriasis, og der man ikke kommer i mål med annen behandling.


Hva er Stelara

Stelara er et nytt legemiddel som nå er blitt tilgjengelig på det norske markedet. Det aktive stoffet i Stelara heter ustekinumab. Det er et såkalt monoklonalt antistoff som binder og blokkerer interleukin-12 og interleukin-23. Disse molekylene står sentralt i sykdomsprosessen ved psoriasis. Stelara settes som en sprøyte i underhuden hver tolvte uke.


Hva er bakgrunnen for godkjenningen?

Stelara har vært vurdert i to store internasjonale studier (PHOENIX 1 og PHOENIX 2) med til sammen 1996 pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Pasientene ble fulgt i opptil 76 uker. To av tre som tok medikamentet oppnådde et svært godt resultat innen tolv uker (såkalt PASI 75). Etter 24-28 uker med behandling oppnådde 95 prosent av deltakerne en forbedring på 50 prosent i huden.

Det ble rapportert få bivirkninger i studiene, men som ved alle nye legemidler følges dette nøye. Ved behandling med biologisk legemidler er man spesielt oppmerksom på risiko for infeksjoner og kreft. Studier pågår for å avklare hvor effektivt Stelara er i behandlingen av psoriasisleddgikt.


Hvem kan behandles med Stelara

Stelara er godkjent til bruk for moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter som ikke kan bruke eller ikke har effekt av andre psoriasislegemidler eller lysbehandling. Det er ikke godkjent for bruk hos barn og unge under 18 år eller gravide. Stelara vil bli vurdert for de som er hardest rammet av psoriasis, og som ikke har blitt bra av eller som ikke kan behandles med tradisjonell behandling.


Referanser

  • Leonardi CL, Kimball AB, Papp KA et al. Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 76-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 1). Lancet. 2008 May 17;371(9625):1665-74.

  • Papp KA, Langley RG, Lebwoshl M et al. Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 52-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 2). Lancet. 2008 May 17;371(9625):1675-84.

       • 23-02-2016