FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Studie på Botox behandling av svette under armhulene


Svette under armhulene (lokalisert axillær hyperhidrose) er et vanlig og hemmende problem. En stor studie fra 2007 så på bruk og trygghet av Botox i behandling av svette. Totalt 322 personer ble inkludert i studien, og randomisert til å få behandling med enten 50 enheter, 75 enheter eller placebo i hver armhule. Begge doseringer av Botox hadde en signifikant effekt på symptomene uten signifikante bivirkninger. I konklusjon er Botox en trygg og effektiv behandling av svette under armene.  

Lowe NJ, Glaser DA, Eadie N et al. Botulinum toxin type A in the treatment of primary axillary hyperhidrosis: a 52-week multicenter double-blind randomized, placebo-controlled study of efficacy and safety. J Am Acad Dermatol. 2007 Apr;56(4):604-11.