Svinglapp

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Svinglapp  

En svinglapp (flap) hentyder på en hudkirurgisk teknikk, der man flytter på hud for å dekke et operasjonssår. Ved en svinglapp tar man hud fra et sted, og flytter over til et annet sted. En svinglapp skiller seg fra en hudtransplantasjon ved at huden beholder sin egen blodsirkulasjon, og huden tas fra området i huden ved siden av et operasjonssår.


Når brukes svinglapper

En svinglapp brukes av hudleger når man har et operasjonssår som er for stort til å sy sammen. Et eksempel kan være etter fjerning av en stor hudkreft, eller operasjoner på nese og ører. En må da hente hud fra et annet område. Dette kan gjøres ved en svinglapp. Ved å dekke såret med hud vil man gi et bedre kosmetisk resultat, og tilhelingen vil skje raskere. 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo