Varmeutløst elveblest

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Kolinerg Urtikaria

Varmeutløst Elveblest kalles på fagspråket Kolinerg Urtikaria. Tilstanden kjennetegnes av vabler i huden som utløses av svette og varme. På engelsk omtaler de dette som ”heat bumps”.

Varmeutløst elveblest

Små røde vabler og prikker oppstår i huden få minutter etter at man svetter. Varigheten fra svette til utslett er vanligvis 5-30 minutter. Utslettet går raskt vekk. Utslettet gir intens kløe samt små røde prikker og prikker. De områdene som oftest rammes er armene, brystet og ryggen.

Årsak

En tror at årsaken er relatert til en økning av kroppstemperaturen og svette. Kjente utløsende faktorer er feber, trening, varm dusj og sterk mat.

Forekomst

Tilstanden er relativt sjelden, og forekommer hos både kvinner og menn. Det er en overhyppighet hos pasienter med atopisk eksem. De som rammes er ofte i en alder mellom 10 og 35 år. Tilstanden varer som regel flere år, men kan plutselig gå vekk av seg selv.

Behandling

En kan forebygge utbrudd av slik elveblest reaksjon ved å unngå de faktorer som er utløsende. Dette kan være vanskelig. Å kjøle ned huden, for eksempel med kaldt vann, kan hos noen forhindre et utbrudd. Antihistaminer (allergimedisiner) hjelper noen. Det finnes også enkelte rapporter på at såkalte betablokkere kan forsøkes. 
 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders.
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds). Pub: Mosby     

Kolinerg Urtikaria