FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Topikal 5-fluorouracil i behandling av aktiniske keratoser


Topikal 5-fluorouracil (efudix) ble undersøkt i en studie fra 2015 som feltbehandling av aktiniske keratoser. Totalt 932 pasienter deltok i en randomisert studie. De ble behandlet med 5-FU eller placebo to ganger daglig i 4 uker. De ble fulgt opp etter behandlingen gjennomsnittlig i 2.6 år. Pasienter som ble behandlet med 5-FU hadde signifikant høyere komplett respons etter 6 måneder, og færre aktiniske keratoser etter 42 måneder.

Pomerantz H, Hogan D, Eilers D, et al. Long-term Efficacy of Topical Fluorouracil Cream, 5%, for Treating Actinic Keratosis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 2015.