Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

TrichoepiteliomHva er trichoepiteliomer


De fleste som får slike utvekster får kun en eller noen få i huden. Det finnes sjeldne syndromer som går i familier der man får multiple trichoepiteliomer. Disse tilstandene inkluderer familiær trichoepitelioma og som del av Brooke-Fordyce syndrom.Hvordan ser et trichoepiteliom ut


Et trichoepiteliom ses som en hudfarget hard liten knute i huden. De rammer særlig området rundt nese og sentral del av ansiktet. Den sentrale delen av knuten kan ha et lite søkk. Utvekstene er også rapportert i hoebunn, på hals og øvre del av bryst og rygg. Ved familiære tilfeller kan man få flere slike utvekster, og kulene kan bli store.Hva er årsaken


Familiære tilfeller skyldes en mutasjon i det såkalte CYLD genet på kromosom 16.Hvordan stilles diagnosen


Diagnosen stilles ved typiske funn på en hudprøve (biopsi).Trenger man noen behandling


Kulene kan behandles på flere ulike vis om ønsket. Aktuell terapi er frysebehandling, CO2 laserbehandling og hudkirurgi. 23-02-2016