Trichoepitliomer

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Trichoepitliomer

Hva er Trichoepiteliomer?

De fleste som får slike utvekster får kun en eller noen få i huden. Det finnes sjeldne syndromer som går i familier der man får Multiple trichoepiteliomer. Disse tilstandene inkluderer Familiær trichoepitelioma og som del av Brooke-Fordyce syndrom.


Hvordan ser et Trichoepiteliom ut?

Et Trichoepiteliom ses som en hudfarget hard liten knute i huden. De rammer særlig området rundt nesen og sentrale deler av ansiktet. Den sentrale delen av knuten kan ha et lite søkk. Utvekstene er også rapportert i hodebunnen, på halsen og øvre del av brystet og ryggen. Ved familiære tilfeller kan man få flere slike utvekster, og kulene kan bli store.

Årsak

Familiære tilfeller skyldes en mutasjon i det såkalte CYLD genet på kromosom 16.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved typiske funn ved en hudprøve (biopsi).

Behandling

Kulene kan behandles på flere ulike vis om ønsket. Aktuell behandling er frysebehandling, CO2 laserbehandling og hudkirurgi.

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo