Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Trygghet og effekt av Botox i behandling av sinterynken og rynker rundt øynene.


En studie fra 2015 så på trygghet og effekt av gjentatte bruk av Botox mot rynker rundt øynene og sinterynken. De sammenliknet en gruppe personer som tidligere hadde fått behandling med botox, med en gruppe som var ubehandlet. Utforskerne fant få bivirkninger. Det var bedre i effekt i gruppe som tidligere hadde fått behandling med botox. De fant også bedre i effekt i gruppen som fikk høy dosering av botox.

Carruthers J, Rivkin A, Donofrio L et al. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of repeated onabotulinumtoxinA treatments in subjects with crow’s feet lines and glabellar lines. Dermatol Surg. 2015 Jun;41(6):702-11.