Ulike typer Botulinum toksin

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Ulike typer Botulinum toksin  

Virkestoffet i Botox heter Botulinum toksin. De fleste assosierer dette med navnet Botox, som selges og markedsføres av Allergan. Botulinum toksin finnes imidlertid også i flere andre stoffer, under andre navn enn Botox.


Dysport

Dysport inneholder samme virkestoff som Botox – Botulinum toksin type A. Det er godkjent i over 65 land inklusive Norge. Dysport brukes mot de samme tilstandene som Botox. Dysport har muligens en spesiell plass i behandlingen av svetteplager.


PurTox

PurTox er et ubundet Botulinum type A. Det er under utvikling med tanke på behandling av rynker og tilsvarende som for Botox.


Xeomin

Xeomin er allerede på markedet. Xeomin er godkjent i Europa til behandling av overaktive muskler. Bruk av Xeomin i behandlingen av rynker er per dags dato ikke godkjent i mange land. Dette skyldes, i hovedsak, mangel på studier og regulative bestemmelser.


Myobloc

Myobloc (neurobloc) er det eneste godkjente Botulinum type B (BTX-B). Det er kun godkjent for behandling av overaktive muskler i nakken (cervical dystoni). Produktet brukes ikke mot rynker.


CBTX-A

Dette er et produkt som er godkjent i Kina og visse steder i Latin Amerika. Det inneholder Botlulinum type A. Det er ikke brukt på det europeiske markedet.


Neuronox

Neuronox lages i sør-Korea, og er mye brukt i Asia.


Oversikten over viser at det er flere ulike medikamenter som inneholder Botulinum toksin. I Norge brukes i hovedsak Botox og Dysport i behandlingen av rynker og svetteplager. Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo