Utslett hos nyfødte

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Utslett hos nyfødte

Utslett hos nyfødte og spedbarn

Det er flere hudforandringer og utslett som kan oppstå utslett hos nyfødte og spebarn. De vanligste fødselsmerkene og utslettene hos spebarn er oppsummert her: 

Nevus simplex

Denne hudforandringen går under flere navn som Storkebitt. Det ses som et rødt merke i nakken, mellom øynene eller i hodebunnen. Hos de fleste vil det forsvinne i løpet av de 2 første leveårene, men hos enkelte kan et rødt fødselsmerke vedvare lenger.

Mongolsk flekk

En Mongolsk flekk er spesielt vanlig hos spebarn med asiatisk bakgrunn eller mørk hud. Det ses som en mørk til blå flekk i huden. Det er vanligst på nedre del av ryggen. Det kan misoppfattes som et blåmerke.


Portvinsflekk 

Dette er et rødt fødselsmerke som kan oppstå hvor som helst på kroppen. Det skyldes en unormal dannelse av blodkarene i huden. Tilstanden kan behandles med karlaser.


Hemangiom

Et Hemangiom rammer rundt 10% av alle spebarn. Det ses først som en rød flekk i huden mellom 2-4 ukers alderen. Deretter vokser forandringen og blir en rød kul i huden. Femti prosent er borte innen 5 år, 70% innen 7 år og 90% innen 9 år. Behandling vurderes om et Hemangiom er i nærheten av kroppsåpninger som øynene, munnen eller andre vitale deler.


Cafe-au-lait flekk

En Cafe-au-lait flekk er et pigmentert fødselsmerke. Det ses som en lysebrun flekk i huden. De er helt ufarlige og vanlige. Har man mange slike flekker kan de en sjelden gang være assosiert med Nevrofibromatose.


Medfødt føflekk

En medfødt føflekk er svært vanlig. De ses som en brun flekk i huden, og varierer i størrelse. I sjeldne tilfeller kan medfødte føflekker bli svært store og dekke større deler av hudoverflaten.

Erythema toxicum neonatorum

Dette er et veldig vanlig og helt ufarlig utslett hos nyfødte og spebarn. En regner med at 75% av alle nyfødte får dette utslettet. Det oppstår 1-2 døgn etter fødselen, og kjennetegnes av små røde flekker og kviser i huden.

Varmeutslett 

(Miliaria rubra): Fortetning av svettekanalene i huden kan gi et rødprikkete utslett i huden. Det kalles også Varmeutslett. Tilstanden er ufarlig, og går over av seg selv.

Neonatal akne: Det er vanlig å utvikle kviseliknende forandringer i huden som spebarn. De fleste vil utvikle dette i alderen mellom 2-4 uker. Kvisene ses som små røde prikker, pustler og hudormer. Det rammer vanligvis pannen. Det skyldes hormonelle endringer, og går vanligvis over av seg selv uten behandling innen barnet er 4 måneder gammelt.

Seborreisk eksem hos spedbarn

Seborreisk eksem hos nyfødte er vanlig den første måneden av livet. Det ses som røde og flassende områder i huden. Det er vanligst i ansiktet, hodebunnen og bak ørene. Barnet er ikke plaget, og tilstanden går som regel av seg selv. Oslo Hudlegesenter kan gi råd om behandling.


Bleieutslett

Bleieutslett er svært vanlig og skyldes irritasjon fra urin, avføring og friksjon. Det kan også skyldes infeksjon med en sopp som heter Candida. Forebyggende tiltak reduserer forekomsten. Ved hissig bleieutslett vil en lege gi råd om aktuelle behandlinger. 

Utslett hos nyfødte og spedbarn

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo