Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Utslett i hendeneUtslett i hendene


Utslett i hendene kan ha mange årsaker. Det er flere hudlidelser som nettopp rammer dette området. Utslett i hendene kan være av kortvarig karakter, eller bli et kronisk problem. I første omgang må man finne årsaken.

 
Vanlige årsaker til utslett i hendene                     

  • Atopisk eksem: Arvelig type eksem kan hos voksne gi kronisk håndeksem.

 

  • Kontakteksem: Dette er en type eksem som skyldes kontakt med stoffer som er irritative eller man er allergisk mot. Kontakteksem utredes av hudlege med lappetesting.

 

  • Soppinfeksjon: Sopp i hendene kan gi røde og skjellende forandringer tilsvarende fotsopp.

 

  • Pustulosis palmoplantaris: Denne tilstanden er relatert til psoriasis. Typisk er kroniske betennelsesforandringer i hendene med et kvise-liknende utslett.

 

  • Psoriasis: Psoriasis er en av de vanligste årsakene til kronisk utslett i hendene.
  • Aktinisk keratose: Aktiniske keratoser er solskader i huden som anses som forstadier til hudkreft. De rammer ofte baksiden av hendene, og ses som røde skjellende forandringer i huden. 
  • Hudkreft: Hudkreft kan også ramme huden på hendene, og ses som kroniske sår som ikke gror eller utvekster. 
  • Granuloma annulare: Ses som en ring i huden, ofte med en opphøyd kant. De gir sjelden symptomer.  


Ta kontakt hvis du er plaget med utslett i hendene for vurdering, utredning og behandling av hudlege. I første omgang vil fokus være på å identifisere årsaken til plagene, og deretter sette opp en behandlingsplan.
23-02-2016