Utslett i hendene

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Utslett i hendene

Utslett i hendene kan ha mange årsaker. Det er flere hudlidelser som nettopp rammer dette området. Utslett i hendene kan være av kortvarig karakter, eller bli et kronisk problem. I første omgang må man finne årsaken.

 

Vanlige årsaker til utslett i hendene:                          
 

Atopisk eksem: Arvelig type eksem kan hos voksne gi kronisk håndeksem.  
 

Kontakteksem: Dette er en type eksem som skyldes kontakt med stoffer som er irritative eller man er allergisk mot. Kontakteksem utredes av hudlege med lappetesting.  


Soppinfeksjon
: Sopp i hendene kan gi røde og skjellende forandringer tilsvarende Fotsopp. 


Pustulosis palmoplantaris
: Denne tilstanden er relatert til Psoriasis. Typisk er kroniske betennelsesforandringer i hendene med et kviseliknende utslett.  


Psoriasis
: Psoriasis er en av de vanligste årsakene til kronisk utslett i hendene.


Aktinisk keratose
: Aktiniske keratoser er solskader i huden som anses som forstadier til hudkreft. De rammer ofte baksiden av hendene, og ses som røde skjellende forandringer i huden. 


Hudkreft
: Hudkreft kan også ramme huden på hendene, og ses som kroniske sår som ikke gror eller som utvekster.


Granuloma annulare
: Ses som en ringer i huden, ofte med opphøyde kanter. De gir sjelden symptomer.  

Våre hudleger tilbyr behandling av alle årsaker til utslett i hendene. 
 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo