Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Utslett og allergi


Det er en lang rekker allergiske lidelser, eller hudsykdommer relatert til allergi som kan ramme huden. Les mer om utvalgte hudsykdommer og lidelser som kan gi allergi på linkene under.  

  • Elveblest: Elveblest kan være akutt eller kronisk. Ofte er elveblest ikke forårsaket av allergi. Akutt allergi kan dog skyldes en allergisk tilstand, da spesielt på matvarer eller medisiner. 
  • Atopisk eksem: Pasienter med atopisk eksem har en økt risiko å utvikle allergier og kontakteksem grunnet en svekket hudbarriere.
  • Kontakteksem: Vi kan utvikle allergi mot ytre faktorer som påvirker huden. Dette inkluderer kremer, metaller som nikkel, kosmetikk og parfymer. Kontakteksem ses som kløende rødt eksematøst utslett i områder som er eksponert. Det kan utredes med lappetesting hos hudlege.
  • Lappetesting: En lappetest (epikutantest) gjøres av hudlege ved mistanke om kontakteksem (såkalt type IV hypersensitivitets reaksjon).
  • Allergimedisiner: Les mer om antihistaminer som brukes ved visse typer allergi. Det er spesielt aktuelt ved tilstanden elveblest.
  • Angioødem: Angioødem er en hevelse dypt i huden relatert til elveblest. Det gir dype hevelser, og kan noen ganger skyldes en allergi.


13-05-2016