Utslett og Diabetes

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Utslett og Diabetes

Diabetes kan gi flere hudproblemer og hudsykdommer. Dette strekker seg fra økt risiko for infeksjon i huden, til visse hudlidelser som er relatert til Diabetes. På generelt grunnlag er det en korrelasjon mellom kontroll på blodsukkeret og risikoen for å få ulike typer utslett i huden. 
 

 • Acanthosis nigricans: Denne tilstanden gir fortykket hud og økt pigmentering i huden. Det rammer særlig hudfoldene, og er i visse tilfeller relatert til Diabetes.

 • Trøske: Dårlig kontrollert Diabetes øker risikoen for å få gjærsoppinfeksjoner i huden og slimhinnene. Såkalt Trøske hentyder til en infeksjon med Gjærsopp i munnen.

 • Erysipelas og Cellulitt: Diabetes øker risikoen for hudinfeksjoner. Hudinfeksjon med gule Stafylokker eller Streptokokker kan gi såkalt Erysipelas (Rosen) og dypere infeksjon i huden (Cellulitt).

 • Munnviksbetennelse: Munnviksbetennelse kalles også Perleche. Det er en Gjærsoppinfeksjon med Candida soppen i munnvikene.

 • Nekrobiosis lipoidica: Dette er en hudlidelse som er nært relatert til Diabetes. Det ses som glinsende flekker på leggene som varierer i farge fra å være røde til brune.

 • Granuloma annulare: Dette er en vanlig hudlidelse som ses som en opphevet ring i huden. Risikoen for Granuloma annulare er noe økt hos pasienter med diabetes.

 • Neglesopp: Neglesopp er svært vanlig i befolkningen generelt, men forekomsten er økt hos pasienter med Diabetes.

 • Lyskesopp: Lyskesopp gir rød og kløende hud i lyskene. Det skyldes en soppinfeksjon. Diabetes øker risikoen for soppinfeksjoner i huden.

 • Fotsopp: Fotsopp ses som rød skjellende hud på føttene. Noen ganger kan det bli mer uttalt betennelse, og soppinfeksjonen øker risikoen for sekundær bakterielle infeksjoner.

 • Diabetessår: Pasienter med Diabetes er disponert for såkalte Diabetessår på føttene og leggene. Diabetes kan påvirke nervene, og redusere følelsen på føttene. Redusert følelse gir igjen grodbunn for skader, og dype sår som ikke gror. Diabetes kan også påvirke blodsirkulasjonen ned til føttene. 

Referanser

 • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
 • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
 • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
 • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo