Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Wartec linimentWartec liniment

Wartec liniment er et virushemmende middel mot kjønnsvorter. Inneholder virkestoffet podophylootoxin. 


Hvordan brukes Wartec

En behandlingsperiode består av 1 ukentlig behandlingssyklus. Behandlingssyklusen på 1 uke kan gjentas inntil vorten er borte, eller maks. 4 ganger.

Krem: Kan benyttes av pasienter som av en eller annen årsak ikke kan bruke liniment. Påføres 2 ganger daglig, morgen og kveld, (hver 12. time) i 3 påfølgende dager, etterfulgt av et opphold på 4 påfølgende dager.

Liniment: Påføres 2 ganger daglig, morgen og kveld, (hver 12. time) i 3 påfølgende dager, etterfulgt av et opphold på 4 påfølgende dager. (Bruksanvisning er vedlagt pakningen.)

Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Bør ikke benyttes til barn <12 år.

Administrering: Behandlingsområdet vaskes med såpe og vann og tørkes deretter før påføringen. Vask hendene grundig etter påføring. Krem:Masseres inn på hver vorte. Overflødig krem utenfor vorten vaskes av.Liniment: Vortene pensles med oppløsningen vha. medfølgende plastspatel. Linimentet skal tørke før motliggende hud slippes inntil behandlet område.23-02-2016