Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Xanthelasme


Xanthelasmer er  gulhvite fettavleringer 
på øyelokkene. Tilstanden er noe vanligere
hos kvinner. Xanthelasmer kan hos 
enkelte indikere for høye fettstoffer i 
blodet (ca. 50%). De fleste som oppsøker
hudlege gjør dette av kosmetisk besvær.


Hvordan stilles diagnosen?


Diagnosen stilles ved undersøkelse av en spesialist. Vi 

tar ofte bodprøver for å sjekke fettstoffene i blodet. 


Kan xanthelasmer behandles?


Ja. Mest brukt er trikloreddiksyre (TCA peeling). Virkestoffet pensles på hudforandringene, og gir en overfladisk peeling av huden. Etter behandling vil man få et lite sår med skorpedannelse. Man må ofte ha gjentatte behandlinger for å få et godt kosmetisk resultat. Kan xanthelasmer komme tilbake?  


Ja. De kan komme tilbake, og behandlingen kan da gjentas.   Linker


http://emedicine.medscape.com/article/1213423-overview
 
23-02-2016