Xolair

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Xolair  

Hva er Xolair

Xolair er en ny behandling for pasienter med kronisk elveblest med virkestoffet omalizumab. Det kan vurderes for voksne og ungdom over 12 år som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av antihistaminer

Hvordan gis medikamentet

Behandling gis ved legesenteret i form av en sprøyte. Injeksjonen settes hver 4. uke, og behandlingen vurderes og overvåkes av våre hudleger. 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo